Gratis WiFi

  • På pladsen kan der bruges gratis Internet
  • Signalets styrke er dog afhængig af, hvornår på dagen det skal bruges, hvor mange der bruger det på samme tid og af afskærmning fra klitter og større køretøjer
  • Dem, der er meget afhængig af et altid fuld ud funktionerende internet, anbefales at skaffe sig et datastik til rejsen