Handelsbetingelser, Cookies og Privatlivspolitik

Handelsbetingelser

§1 Handelsbetingelserne omfatter gensidige rettigheder og forpligtelser mellem NØRRE LYNGVIG CAMPING ApS og campinggæsten/lejeren, som de udspringer af lejeprocessen.

§2 Regnskabsvalutaen for Nørre Lyngvig Camping ApS er danske kroner (DKK).

Alle priser er inklusiv dansk moms.

§3 Booking af campingpladser eller teltpladser

§3.1 Nørre Lyngvig Camping er for det meste uden inddeling, men også med et specielt område med inddelinger, hvor der kan bookes pladser efter eget valg.

§3.2 Camping uden pladsinddelinger – uden reservation – frit valg

§3.2.1 I  området uden pladsinddelinger er det ikke muligt at reservere bestemte pladser.

§3.2.2 En “campingenhed”, som der opkræves enhedsafgift for i højsæsonen, omfatter 1 campingvogn med bil eller 1 autocamper eller 1 telt med/uden bil. Yderligere køretøjer eller overnatningsenheder skal oplyses ved ankomsten.

§3.2.3 Strømtilslutninger er fordelt i stort antal over pladsen.

Der opstår ikke et garantikrav overfor udlejer, hvis der ikke er el til rådighed.

§3.2.4 Gebyret for campingopholdet opkræves ved afrejse.

§3.2.5 Pladsen skal efterlades i ryddelig stand. Opsamlede sten, strandingsgods eller affald skal fjernes. Under opholdet skal du passe på at der ikke bliver gravet i jorden og pladsens uoprettelige klitgræs ikke bliver beskadiget.

§3.2.6 Afrejse fra pladsen senest kl. 16.

§3.3 Camping med pladsinddelinger – med reservation – frit valg

§3.3.1 I det parcellerede område bliver pladserne reserveret online. Lejerne kan booke en plads efter eget valg.

Lejeren er ansvarlig for at vurdere sit pladsbehov korrekt og dermed bestille den korrekte pladsstørrelse. Ved fejlvurderinger opstår der ingen garantikrav mod Nørre Lyngvig Camping ApS.

§3.3.2 Lejegebyret betales ved onlinebooking. Umiddelbart efter reservationen sendes en reservationsbekræftelse med lejers adresse, ankomst- og afrejsedato, pladsnummer, prisoplysning, betalingsbekræftelse og afbestillingsbetingelser via e-mail til den oplyste e-mailadresse. Det er lejers ansvar at verificere nøjagtigheden af ​​dataene.

§3.3.3 Yderligere omkostninger, såsom brusegebyr eller svømmebadsgebyr, afregnes ved afrejse.

§3.3.4 Afbestillingsbetingelser

§3.3.4.1 Ved afbestilling mere end 30 dage før ankomst refunderes hele det forudbetalte lejebeløb minus et administrationsgebyr på DKR 500. Hvis administrationsgebyret overstiger det betalte lejebeløb, opkræves det resterende administrationsgebyr ikke.

§3.3.4.2 Ved afbestilling mindre end 30 dage før ankomst refunderes halvdelen af ​​det forudbetalte lejebeløb (uden at der bliver opkrævet et administrationsgebyr).

§3.3.4.3 Hvis opholdet afbrydes på grund af sygdom, ulykke, dødsfald (også i familien) eller andre personlige årsager, refunderes restlejen ikke.

§3.3.5 Pladsen skal efterlades i ryddelig stand, opsamlede sten, strandingsgods eller affald skal fjernes. Under opholdet skal du passe på at der ikke bliver gravet i jorden eller på anden måde ødelægge pladsens græstørv af det uoprettelige klitgræs.

§3.3.6 Ankomst og Afrejse

§3.3.6.1 Ankomst fra kl. 14.

§3.3.6.2 Hvis du ankommer uden for vores åbningstid, kan du bruge vores Late Arrival Terminal til at køre ind. Depositummet, der skal betales for dette, bliver modregnet med resterende udgifter under opholdet. Eventuelle resterende beløb bliver refunderet.

§3.3.6.3 Afrejse fra pladsen senest kl. 12.

§4 Booking af campinghytter

Vi gør opmærksom på at jeres booking ikke er omfattet af Forbrugeraftalelovens regler om fortrydelsesret. Salg af overnatning (hytter, sommerhuse, camping mm.) er omfattet af en særlig undtagelsesbestemmelse i Forbrugeraftalelovens § 18 stk. 2 nr. 12. Den foretagne booking er således ikke omfattet af en 14 dages fortrydelsesret.

Vi anbefaler at man tegner en rejseafbestillingsforsikring.

§4.1       Ved booking af campinghytter betales det fulde beløb straks efter at bookingen er foretaget.

Straks efter modtagelse af bestilling fremsender Nørre Lyngvig Camping leje bevis pr e-mail. Såfremt du ikke modtager en e-mail med dit leje bevis bedes du tjekke din spam-mail og/eller uønsket mail.

Ved modtagelse af lejebeviset er det lejerens ansvar at sikre sig at perioden og den valgte enhed er korrekt.

§4.2       Lejebeviset indeholder lejerens navn og adresse, bookings periode med ankomst og afrejsedato, ankomst og afrejse tid, lejemål (luksushytte eller hytte-4-personer) og lejebeløb.

§4.3       Ændring af ankomst eller afrejsedato

Ændring af ankomst eller afrejsedato af ophold er ikke muligt online, men skal meddeles til udlejeren skriftlig (mail eller brev).

Ændring af ophold mindre en 30 dage før ankomst, kl. 12.00, opfattes som afbestilling, kræver ny booking og medfører ingen refundering (se også § 4.5 afsnit 4).

Ændring af ophold, der meddelelse mere en 30 dage før ankomst, kl. 12.00, medfører en administrations gebyr på dkk 500,- hvis ændringens datoer ligger indenfor en rimelig ramme.

§4.4       Forsinkelser ved ankomsten eller for tidlig afrejse kan ikke lægges Nørre Lyngvig Camping til last. Lejen skal ligeledes betales for den tid, som eventuelt ikke udnyttes.

§4.5    Afbestilling af ophold skal straks meddeles skriftlig (mail eller brev) til udlejeren.

Afbestilling af ophold mere end 60 dage før ankomst, kl. 12.00, medfører returnering af det fulde beløb fratrukket et administrationsgebyr på dkk 500,-.

Afbestilling af ophold mellem 60-30 dage før ankomst, kl. 12.00, medfører returnering af 50% af det indbetalte beløb fratrukket et administrationsgebyr på dkk 500,-.

Afbestilling af ophold mindre en 30 dage før ankomst, kl. 12.00, medfører ingen refundering.

Vi anbefaler at man tegner en rejseafbestillingsforsikring.

§4.6      I tilfælde af at ankomsten bliver betydelig forsinket, bedes de underrette os. Hvis vi intet hører fra dem, opretholdes reservationen kun til kl. 17.00, hvorefter hytten udlejes.

§4.7     Hytteprisen omfatter kun de personer, der virkelig overnætter i hytten og en bil, der parkeres tæt ved siden af hytten. Hvis den medbragte bil kan bruges til overnatning (f.eks. autocamper, bus eller lignende) skal deri overnattende personer meddeles receptionen før indflytning og betales efter de gældende campingpriser for overnatningen på pladsen.

§4.8    Der må ikke stilles campingvogn, pavillon, telte eller lignende ved siden af hytterne.

§4.9    Husdyr er ikke tilladt i hytterne, heller ikke udenom hytterne.

§4.10      Ved afrejsen senest kl. 11.00 afleveres hytten i rengjort stand. Dette inkluderer også opvask af køkkengrej og bestik. Affald tømmes ved pladsens affalds container. I tilfælde, at der opstår skader på hytten eller dens inventar under hytte opholdet skal udlejeren underrettes med det samme. Lejeren forpligter sig til skade erstatning.

§4.11     Force majeure og lignende forhold

Såfremt gennemførsel af lejeaftalen ikke er mulig som følge af force majeure eller forhold, som kan sidestilles hermed, blandt andet men ikke begrænset til: Krig, optøjer, naturkatastrofer, olie- og benzinrationeringer, forureningskatastrofer, epidemier, pandemier, standsning af valutahandel, grænselukning, der ikke kunne forudses ved lejeaftalens indgåelse, er Nørre Lyngvigvig Camping ApS berettiget til at annullere lejeaftalen og kan ikke gøres ansvarlig i nævnte tilfælde.

Der tilkommer ikke lejeren tilbagebetaling af indbetalte beløb. Lejer vil dog modtage et tilgodebevis på det indbetalte beløb. Tilgodebevis kan benyttes til køb af et nyt ophold inden for en 1årig periode.

Nørre Lyngvig Camping ApS påtager sig intet ansvar for gæstens mulighed for at tage lejemålet i brug. Såfremt du som gæst afskæres fra muligheden for transport til og fra campingpladsen (eksempelvis på grund af aflyste togafgange, problemer med bilen, trafikale forhold) vil du ikke blive kompenseret herfor.

§5 Booking af fastliggerpladser

§5.1      Ved booking af fastliggerpladser oprettes en skriftlig kontraktformular. Denne skal underskrives af både lejer og Nørre Lyngvig Camping ApS som udlejer.

§5.2      Kontrakten indeholder navn og adresse på lejer, for- og efternavne på alle andre personer, der skal indgå i kontrakten, lejeperioden (sommersæson, for sæson, etc.), lejebeløb i DKK samt betalingsmodalitet.

§5.3     Huslejen pr. enhed inkluderer opstilling af 1 campingvogn med fortelt og parkering af bil lige ved siden af. Yderligere overnatningsenheder, som ekstra telte eller køretøjer til overnatning, kræver en aftale med receptionen, skal betales særskilt og må ikke være permanente.

Opstilling af udstyrstelte samt permanent parkering af trailere, bådtrailere mv er forbudt. En trailer kan medbringes én gang til opstilling i starten af ​​sæsonen såvel som til nedtagning i slutningen af ​​sæsonen.

Lejer er ansvarlig for, at pladsreglerne bliver overholdt, og at den lejede plads altid er i forsvarlig stand.

§5.4      Enhver form for bygning på den lejede enhed er forbudt. Disse omfatter:

• terrasseanlæg samt presenninger, tæpper, filttæpper, paneler, der går ud over forteltgulvet, sti- og terrænbefæstelser så som fast i jorden installerede havemøbler (f.eks. bænke, borde, grillovne)

• enhver form for træstillads (f.eks. cykelstativer)

• fast i jorden installerede tørresnore (tøjsnore skal tages op igen umiddelbart efter brug)

• enhver form for stænger inklusive flagstænger (se også lovbestemmelser “af Campingrådet)

• antennemaster (parabolantenner skal monteres i jordnær ved siden af ​​campingvognen eller direkte på campingvogns tag)

• hundehegn

• opbevaring og behandling af strandingsgods og andet strandaffald (f.eks. strandede markeringsbolde fra fiskenet, reb)

• haver og blomsterbede

Denne liste er ikke altomfattende. I tvivlstilfælde forbeholder campingpladsens ledelse sig retten til at anmode om ændringer eller reetablering.

Enhver form for pladsafgrænsning er forbudt. 1 Læsejl til camping er tilladt, som monteres i rimelig størrelse foran forteltet eller direkte ved campingvognen, hvis der ikke sættes fortelt op.

§5.5 Lejer er forpligtet til at tilmelde eventuelle overnattende gæster eller daggæster ved ankomst.

§5.6 Såfremt lejemålet ikke skal videreføres for den efterfølgende sæson efter udløbet af indeværende sæson, forpligter lejer sig til at rydde op på den lejede plads for egen regning og fjerne campingvognen eller sørge for at den fjernes/skrotes for egen regning.

§5.7 Så længe lejeren ikke bor på pladsen, skal strømmen afbrydes (f.eks. intet køleskab, der kører fra weekend til weekend).

§5.8 Force Majeure

Såfremt en kontraktlig aftale eller en indgået kontrakt mellem lejer og udlejer ikke bliver til noget af årsager, som udlejeren ikke er ansvarlig for og/eller som udlejeren ikke kan påvirke, er udlejeren ikke forpligtet til at tilbagebetale foretagne betalinger af denne aftale eller af denne kontrakt.

§6 Adgangskortet til pladsen er et personligt kort, der ikke må overføres. Det er endvidere ikke tilladt at åbne bommene for andre. Skal et andet køretøj lukkes ind på campingpladsen, kræver dette altid en aftale med receptionen.

Cookies

Websitet anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering

Hvis du sletter eller blokerer cookies vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Personoplysninger

Generelt
Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores website indsamler og behandler vi en række sådanne informationer. Det sker f.eks. ved alm. tilgang af indhold, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, deltager i konkurrencer eller undersøgelser, registrerer dig som bruger eller abonnent, øvrig brug af services eller foretager køb via websitet.

Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på (interesser). I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne behandles desuden: Navn, telefonnummer, e-mail, adresse og betalingsoplysninger. Det vil typisk være i forbindelse med oprettelse af login eller ved køb.

Sikkerhed
Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Formål
Oplysningerne bruges til at identificere dig som bruger og vise dig de annoncer, som vil have størst sandsynlighed for at være relevante for dig, at registrere dine køb og betalinger, samt at kunne levere de services, du har efterspurgt, som f.eks. at fremsende et nyhedsbrev. Herudover anvender vi oplysningerne til at optimere vores services og indhold.

Periode for opbevaring
Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

Videregivelse af oplysninger
Data om din brug af websitet, hvilke annoncer, du modtager og evt. klikker på, geografisk placering, køn og alderssegment m.v. videregives til tredjeparter i det omfang disse oplysninger er kendt. Du kan se hvilke tredjeparter, der er tale om, i afsnittet om ”Cookies” ovenfor. Oplysningerne anvendes til målretning af annoncering.

Vi benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål.

Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. vil kun ske, hvis du giver samtykke til det. Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Indsigt og klager
Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du ret til at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til: post@lyngvigcamping.dk. Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.

Udgiver


Websitet ejes og publiceres af:

Nørre Lyngvig Camping ApS
Holmsland Klitvej 81
DK 6960 Hvide Sande

cvr nr. 40617191

Telefon: +45 97 31 12 31
Email: post@lyngvigcamping.dk